Tygodnik Regionalna,VI'13
25.06.2013.

Gościnnie


Docenił go


Komorowski


Zbigniew Jelinek, redaktor naczelny

lokalnej gazetki „Goniec Lokalny”

z Książa Śląskiego, przeszedł do

finału w konkursie

Filary Demokracji Lokalnej”.

W Pałacu Prezydenckim gratulował

mu sam B...Bronisław Komorowski.

Konkursu adresowany jest do dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców prasy lokalnej o zasięgu gminnym i powiatowym.
Tegoroczny konkurs brzmiał pt. „Filary Demokracji Lokalnej”. „Goniec Lokalny startował w kategorii Małe Ojczyzny, w której oceniano najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 oraz najlepszy artykuł promujący samorządowych liderów i obywatelskie dyskusje na temat najważniejszych problemów samorządów.
- Chciałem wskazać, że takie inicjatywy, jak moja, również istnieją i to jeszcze we wsiach. Zaowocowało to tak, że jury zakwalifikowało moją gazetkę do finalistów konkursu – tłumaczy nam Z. Jelinek. Spośród 500 nadesłanych prac, zaproszono 80 autorów, w tym pana Zbigniewa.
Konkurs rozstrzygnięto we wtorek, 4 czerwca, w Pałacu Prezydenckim. I mimo że „Goniec” nie otrzymał żadnej nagrody, dla redaktora to wielka satysfakcja. – Oceniam to w kategorii satysfakcji i docenienia mojej edytorsko-dziennikarskiej społecznej pracy na rzecz kształtowania w lokalnym środowisku społeczeństwa obywatelskiego – stwierdza.
Udało mu się za to zamienić kilka zdań z prezydentem, który powiedział wszystkim pracę pana Zbigniewa.
/Monika Patalas, Tygodnik Regionalna, 7 czerwca 2013./ Foto do tekstu: patrz galeria.