Fundacja "KOD".
02.02.2010.
 

Trochę marzeń, dużo życia


Serdeczna pomoc


21:09.Książ,okolice,19. Rozpoczyna się,

niespotykana dotąd, wielka charytatywna

akcja pomocy żywnościowej dla

mieszkańców wsi w rejonie kożuchowskim.

Statystycznie, co druga rodzina zostanie

objęta wsparciem.To unijny program

PEAD 2009. Osoby będące w trudnej sytuacji

bytowej - co miesiąc otrzymywać będą

do 5 kg żywności.

 

Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis 2009 skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialno-bytowej. Ale dzięki determinacji i osobistemu zaangażowaniu właściciela zielonogórskiej firmy Public Relations & Marketing & Reklama „Maryag”, będącym koordynatorem i pełnomocnikiem - pomoc dotrze na tereny wiejskie, pomijanie często przy wszelkich charytatywnych akcjach.

Z tej bezpośredniej pomocy dożywieniowej w pierwszej kolejności skorzystają mieszkańcy kożuchowskiego rejonu, znanego swego czasu z produkcji w zakładach rolnych skupionych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a po tzw. transformacji ustrojowej i rozwiązaniu miejsc pracy – do tej pory pozostawionych samym sobie. Wielu byłych pracowników i ich rodzin żyje nadal na progu ubóstwa.

Program PEAD 2009, realizatorem którego jest fundacja „Klub Otwartych Drzwi” właśnie m.in. też trafi na te tereny. Będzie to bezpośrednia pomoc żywnościowa w postaci artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby: masła, cukru, kaszy, mleka, serów, dań gotowych. Kryterium przyznania pomocy żywnościowej obejmują osoby, które w specjalnych formularzach zadeklarują, że dla osoby

samotnej comiesięczny dochód brutto zamyka się stawką 715,50 zł, zaś dla członków rodziny – zł 526,50.

Wszyscy będą co miesiąc otrzymywać produkty żywnościowe (z nadwyżek Unii Europejskiej) od 2,5 do 5 kg.

W tej chwili akcja dożywieniowa rozpocznie się od miejscowości Książ. Rozszerzy się

w najbliższym czasie na inne miejscowości. Pełnomocnik pragnąłby do tego przedsięwzięcia pozyskać wielu wolontariuszy, bowiem poskutkuje to tym, że pomoc ta w szybszym

tempie realizowana będzie w okolicy.

Szczegóły na frontowej stronie wydania internetowego„GL” lub: www.pead.hostei.com #