Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

***Najnowsze                                                                                    

 

 

                      Rozsypaem si totalnie

Ksi, 15.05. Lokalnie.| List do Jadwigi [6]. Migotko, milczaem nieco,

bo powrotu do normalnoci ju nie bdzie. Koronawirus zdegradowa

wokó wszystko, co dotychczas byo. Lecz Ty kochaj mnie tak, jakby

wiat si nie koczy. Pity miesic bez Ciebie. <>Wicej w serwisie CSI

nr 5'2020.

                Sporo ez ju wypakaem

21:07.KSI, 14.04.Lokalne .|List do Jadwigi – 5|.Duszyczko przemia,

 zbliaj si wita, wita ju bez Ciebie. Lecz teraz bdzie inna Wielkanoc,

 dotd niespotykana, bez powicenia pokarmów, z bojani, z obawami,

 w samotnoci. Sterroryzowana przez wirusa. Kady pozostanie w domu.

 <>Ponadto zalegy tekst „Bal nad balami”.***Czytaj w serwisie CSI nr 1-4'20

                          List porzuconego psa

21:11.KRAJ,4.04,|Barbarzystwo|.Przeczytajcie Wy, którzy porzucacie

psy, rozjedacie koty, maltretujecie je i Wy, myliwi, którzy przez siebie

ustanowione prawo -w majestacie tego prawa - notorycznie i barbarzysko

zabijacie zwierztka. <> Tekst w serwisie CSI nr 1-4'2                        

                           Bolesny powrót

22;02.KSI,31.03.2020.|Milutka,sam jestem|.Oto czym si zmagaem

dotychczas po uniciu mojej ony. Std moje tutaj najdusze milczenie.

<> Czytaj w serwisie CSI nr 1-4'200.                           

                        Daleko od el clasico

09:09.KSI,18.08.Lokalne.|Fragment relacji|. Kogel-mogel na

zebraniu wiejskim. Tajemniczy mieszkaniec z góry zakwestionowa

sprawy, które miay by uchwalone. Jak na przedobiadow

niedzieln por dopisaa frekwencja.<>Tekst w CSI nr 8'19.

         Tu stacja rowerowa Ksi lski

09:12.KSI,11.08.Lokalne.|Inicjatywa na medal|.Mieszkacy jak

i przyjezdni, w szczególnoci rowerzyci mog ju podziwia pierwsz

stacj postojow dla rowerzystów w kouchowskiej gminie. Zapiera to

dech. Brawo! ,. Czytaj w serwisie CSI nr 8'19.

          Wyboista droga do consensusu

 15:09.KSI,10.08Lokalne.|Relacja|. - Zrobimy wszystko, aby zahamowa

 ten ruch! - ostro komunikuj sygnatariusze petycji o wyeliminowanie cikich

samochodów transportujcych drewno. - Nie chodzi tu, aby si wzajemnie

drapa, trzeba wypracowa kompromis – odpowiadaj inni.<><>CSI nr 8'19.                      

                    Co wierkaj wróbelki?

 15.20.KSI,1.08.Lokalne.| Policji nadal brak. Mimo ustawienia

znaku o ograniczeniu prdkoci do 30 km\h na powiatowej drodze

w kierunku wsi Czasaw. Zblia si finisz. Mona ju ujrze pierwsze

elementy maej stacji postojowej dla rowerzystów. Przez szpark w

pocie: *W piwnym ogródku ucz kulturalnego zachowania. *Przybywa

degustatorów bezalkoholowego piwa. *Ogródek utraci staego bywalca,

po tym jak skrad piwo. *Mionikowi kotów jeden z huncwotów skrad

znak ostrzegajcy o przebiegajcych tu kotach,<>Czytaj w CSI nr 8'19.

                               Co we wsi piszczy

08:45.Lokalne.KSI, 21.07.|”Goniec kabluje| ***Inicjatywa ksidza –

bdzie mobilny punkt dla rowerzystów. ***Policjantom dzikowa.

Wyapywali drogowych piratów. ***Na wzór Niemiec. Sklep „Smaki

Regionów” przyjazny. ***Nadal po wariacku. Nadal nie ma znaku o

ograniczeniu prdkoci, wic idioci za kierownic cisn dach do dechy.

***Wypuszczono i rzdzi. Recydywista, który wybi szyb na przystanku.

***Na bogato. Miejscowy Ja Wdrowniczek pragnie jeszcze wicej.

<>Czytaj w CSI nr 7'19.

                         Deszczyk równie pokropi

10:08.KSI, 07.07. Lokalne.| Poranek jest na ostudzenie rozgrzanych gów.

Wiele bowiem atrakcji i zjawisk na festynie si dziao. Nawet oklaskami

przyjto wieczorow por deszczyk. <> Wicej w CSI nr 7”19

                                 Sezon na podrzutki

09:57.KSI,2.07.Lokalne |Mieszkacy coraz czciej znajduj porzucone

mode zwierztka. Ich dotychczasowi opiekunowie bez serca skazuj je na

mczarnie i godow mier, o ile nie spotka ich szczcie. Podobnie jest u

nas. <>Tekst w CSI nr 7'19.

             Niemoliwe stao si jednak moliwe!

KSI,..,27.05.Lokalne.Wreszcie! Ma by bezpiecznej, przynajmniej

na jednym z odcinków powiatowej drogi, na którym dotychczas

terroryci zza kierownic siali popoch wród mieszkaców. Bdzie

ograniczenie do 30 km/h. Piraci spasuj?<>Tekst w serwisie CSI nr 5'19.

                      Omieszenie urzdasów

KSI L.,27.05.Lokalne.|Ser szwajcarski za ponad pó miliona z!| Na

odcinku powiatowej drogi 1050F od rogatek Ksia w kierunku wsi

Czasaw zadyndaa informacyjna tablica powiadamiajca o kosztach

remontu drogowej nawierzchni, i kto finansowo do tego si przyczyni.

Tymczasem wyremontowany odcinek woa o pomst niebios!

<>Patrz, CSI nr 5'19.Fina kwesty w sklepach i na ulicach. To zrzutka

                                    na tomograf

13;11.KOUCHÓW,gmina,powiat,27.04.Region.| Miaa to by

solidarnociowa zrzutka gmin powiatu. Ale do akcji wczyli si

nowosolscy prezydenci. Stworzyli rozam w samorzdach. Na

szczcie zjawili si wolontariusze. <>Czytaj w serwisie CSI nr 4'19.

              Uzna wypada, e sezon rozpoczty

12:43.KSI,7.04.Lokalne |.Na folwark nasamprzód przylecia

bociek, stary wiarus, potem doczya partnerka. W tym czasie

mieszkacy posyszeli warkot motocykli we „free-style”.

<>Czytaj w CSI nr 4'19, serwis.

       Mieszkacy polubili „Smaki Regionu”

09:07. KSI,7,04.Lokalne| Okazuje si, e to by przysowiowy strza

w „dziesitk”. Nie tylko jest tu mia obsuga, co te niespotykana dotd

oferta produktów. A to jest wszystko w Ksiu.<>Tekst na CSI nr 4'19.

                    Michaek jest ju w niebie

10;07.KSI,30,03.Lokalne.|W sobot na miejscowym cmentarzu

zoono do grobu dwu-letniego Michaka. Spoczywaj w spokoju.

<>Tekst w CSI, serwis 3'19.

                                 Wystarczya chwila...

KSI L.,25.03.Lokalne.|Tragedia we wsi.\Mieszkacy nadal

s w szoku po wczorajszym miertelnym wypadku, jaki wydarzy

si w porze popoudniowej we wschodniej czci wsi. Uton

chopczyk. <>Czytaj w CSI nr 3'1                            

                       Reaktywacja plus

20:09.20.03. Lokalne. KSI 2.03.|Wybory sotysa|.- Wszyscy

widzieli, jak byo, co zostao zrobione i co jest! - zaledwie tymi

zdaniami podsumowaa swoj kadencj pani sotys wsi. Doceniona

i ponownie wybrana. Zdarzeniu przyglda si burmistrz. - Cay czas

jestem w drodze – oznajmi wyborcom.<>Tekst w CSI nr 3;19.

    Obiecanki, cacanki, a gupiemu rado

11:49.KSI, OKOLICE,11.03.Kraj. | Obserwacje |. Kamstwa

 i oszustwa Prawa i Sprawiedliwoci. Emeryci i rencici oto

otrzymuj swoje marcowe wiadczenia. Przeywaj szok!

Obiecywane i ustawicznie propagandowo naganiane podwyki

swiadcze okazuj si wielk lip i manipulacj!

<>Czytaj w CSI nr 3'19.

   Subtelny powiew „Smaków Regionu”

 11:23.KSI, 3.03. Lokalne.| Dzieje si |. Oczekiwano na to do

sporo czasu, bo blisko dwa lata, od kiedy „mówio si” we wsi

o powstaniu drugiego punktu handlowego. Wreszcie jest. Nowo

otwarty sklep, który powinien by inspiracj zakupów dla

mieszkaców. Nowo, która koloruje wie.

<><>Czytaj w CSI nr 3'18.

 Zabijaj zwierztka,bd niebawem zabija ludzi

09:34.[18.02].Lokalne.KSI,18.02.Zwyrodnialec za kierownic.

Pdzi przez wie, nie patrzc na nic. Teraz zabi kotka, za chwil

zabije przechodnia. Reakcja na takie bestie musi by radykalna.

| Moje zwierzenia |. Mija druga doba od drogowej tragedii. Cigle

trwa ból, rozpacz, bezsilno. <>czytaj w CSI nr 2'19/

             ciernisko tak szybko nie zniknie

09:43.[8.01].Lokalne.KOUCHÓW, 8.01.| Kouchowskie

targowisko miejskie przypomina obraz grozy i rozpaczy. Od

dziesicioleci wadze nad nim si pochylaj. Czy teraz to si zmieni?

Wróci po raz czwarty temat remontu targowiska.

<> Tekst w serwisie CSI nr 1'19.

            Okiem „Goca”. Tak wyglda rok 2018.

09:23.[8.01].GMINSA,8.01.| Leady tekstów, które zostay opublikowane

w roku ubiegym na amach „Goca Lokalnego”. Teksty w caoci mona

przeczyta w serwisach CSI na poszczególne dni danego miesica.

<>CSI nr 1'19.

                 Rok 2018 z gowy. A byo to tak

09:23.[7.01].Lokalne.KOUCHÓW, 7 .01.| Hit roku: Platforma

Obywatelska przeja rzdy samorzdowe w kouchowskiej gminie.

Narodziny dyktatury. Rada Miejska zdominowana miadco przez

ekip burmistrza wybraa samorzdowe wadze. Sami swoi podwyszyli

sobie diety i podwyk dla burmistrza. Zabrako nawet odrobiny

przyzwoitoci.<>Czytaj w CSI nr 1'19.

                                Dworzec w potrzasku

15:34.[30.12].Lokalne.KOUCHÓW,30.12.| Zwrot kasy za ananasy? |.

Kouchowski dworzec autobusowy od samego pocztku wzbudza

kontrowersje. Nie wkomponowa si w otoczenie, wywindowa

astronomiczne koszty, a teraz prawie 1\3 jego kosztów trzeba odda

nowosolskiemu samorzdowi. Mimo wszystko burmistrz twierdzi, e

dworzec ten jest wizytówk miasta. <><>Czytaj w CSI nr 12'18

              Wadza, rzecz jasna, sama si wyywi

09:57.[29.12].Lokalne.KOUCHÓW, 29,12.|Tak rzdzi Platforma

Obywatelska |.Zarobki burmistrza s w wysokoci jako trzecie w

powiecie. Radni te mu dotrzymuj kroku, a urzdnicy magistratu

otrzymaj kosztown klimatyzacj. Gmina jest modelarnie zaduona

i najbiedniejsza. O kim mowa? Wanie to Kouchów - „zmiany

warte zachodu” <><>tekst na stronie serwisu CSI nr 12'18.

        W Polsce posiadanie psa bdzie luksusem

11:45.[2.12].Kraj.WARSZAWA,KSI,2.12. Drakoskie kary

i absurdalne podwyki. Rzd majstruje przy zwierztach.- Kto tu

traci zdrowy rozsdek – twierdz oburzeni waciciele czworonogów.

A prezydent apeluje. Weszy w ycie przepisy znowelizowanego

Kodeksu Wykrocze,<><>Czytaj w CSI, serwis nr 12;18                              

                           Potrójna dyktatura

13:57.[25.11]. KOZUCHÓW,25.11.Lokalne.|Ustawka|.Kouchowska Rada

Miejska zdominowana miadco przez ekip burmistrza wybraa

samorzdowe wadze. Sami swoi podwyszyli sobie diety i podwyk

dla burmistrza. Zabrako nawet odrobiny przyzwoitoci. Obrady

transmitowano w internecie. Nagonienie byo skandaliczne, przy

transmisji wytrzymao 17 osób <><>Czytaj w CSI nr 11'18

Pocieszajce: rozpoczto prace drogowe na wstydliwej

                                  drodze powiatowej

13:51.[21.11.]. Lokalne.KSI, 21.11.| Specjalno drogowców: rozpoczli,

jak zwykle, w socie. Pulsujcy koszmar na powiatowej drodze Ksi -

Czasaw dobiega koca? Wanie jest nawoony materia na dokoczenie

spartolonej w ubiegym roku inwestycji. Ale czy mieszkacy zadowoleni

bd z drogowców?-o-tekst w serwisie CSI nr 11;18.

                             Niepodlega 2018.

10:32.[15.11]. Lokalne. KSI l.,15.11. | O mnie min,].Publikacja

lubuskich twórców Edytorski kruk z okazji setnej rocznicy uzyskania

niepodlegoci przez Polsk. S tam równie moje wiersze. To

wyjtkowa publikacja wydana przez zielonogórski Urzd Miejski

wespó Fundacj Monte Verde Art - „Niepodlega. Piórem i pdzlem

malowana Polska. Twoja i Moja”. <> Tekst w CSI nr 11'

                               Powyborcze zy sotysa

14:54.[28.10].Lokalne.STUDZIENIEC,28.10.| Powyborcze

grzmoty w jednej z kouchowskich wsi. Sotys i jednoczenie straak

OSP przegra wybory do rady miejskiej z dotychczasowym radnym.

Na zo wyborcom zrezygnowa bycia sotysem. Przekonywuje, e to

przez... radnego. - Dziecinada – stwierdza oskarony.

<><>Tekst w serwisie CSI nr 10'18.

             Osupienie z niedowierzaniem.

  Kouchów zabetonowany w redniowieczu

16:34.| KOUCHÓW,GMINA,24.10.Lokalne. | Wybory 2018.

Podsumowanie |.Totalnego oczyszczenia, o co apelowalimy, nie

byo. Zadecydowano, e naley podtrzyma status quo. Umocniono

go jeszcze bardziej. Na 15 miejsc w Radzie Miejskiej wybrano 13

kandydatów z wyborczego komitetu burmistrza, który równie po

raz wtóry bdzie rzdzi. Trumf demokracji – stwierdzaj wygrani.

Triumfowaa tu jednak Platforma Obywatelska.

<><>Czytaj w serwisie CSI nr 10'18.

 Jest potrzebne totalne oczyszczenie. Jeeli tego

   zabraknie,Kouchów stoczy si na bezdroa!

14:32.KOUCHÓW,GNMINA,19.10.Lokalne.| Wybory 2018|.

Decyzja zapadnie 21 bm. Mieszkacy kouchowskiej gminy

poprzez wyborcz kart orzekn, jaka bdzie ich przyszo na

kolejne 5 lat. Czy zadecyduj na radykalne cicie i powstrzymaj

dotychczasowy spektakularny upadek gminy, czy wzrusz

ramionami, bo im tak dobrze y w ukadzie pociotków? Czy do

maj tego koszmaru, który zafundowaa im Platforma Obywatelska?!

<>Podsumowanie tekstów czytaj w serwisie CSI nr 10'18.

                   Jakie gruszki bd na wierzbie?

12:37.[5.10].Lokalne.KOUCHÓW, GMINA,5.10.|Statystyka|.Do

kouchowskiej rady miejskiej na jedno miejsce przypada blisko

czterech kandydatów. Najstarszy ma 72 lata, najmodszy 21. W

jednym z wiejskich okrgów czterech mieszkaców walczy o mandat,

w dwóch innych zaledwie dwóch.<>Czytaj w serwisie CSI nr 10'18.

                 Jest potrzebne oczyszczenie!

09:07.[3.10].Lokalne.KOUCHÓW,3.10.|Kampania wyborcza|.

Pykno oczko do samorzdowych wyborów. To mniej ni trzy

tygodnie. Kto uzdrowi kouchowsk gmin? Jeeli tak si nie

stanie – w najbliszych latach czeka gmin rozparcelowanie. To

nie mrzonki.,.czytaj w serwisie CSI nr 10'18.

                   Wylao si sambo Grenia

13:53.[04.09].Lokalne.KOUCHÓW,4.09.| Wybory samorzdowe |.

Wdeptujemy w toksyczn negatywn kampani, jak rozpryskuje po

caym kraju Platforma Obywatelska. Smród równie dotar do

Kouchowa. Jaki pan, taki czonek? <>czytaj w serwisie CSI nr 9'18<>

                      Faszywe tony Sawomira

16:32.[2.09].Lokalne.KOUCHÓW,2.09.| Polityka lokalna | Pomys

likwidacji USKOM-u jest nieodpowiedzialny, szkodliwy dla gminy –

grzmi prezes spóki. - To demagogia – wtóruje prezesowi burmistrz.

- Nowy podmiot bdzie kontrolowany przez mieszkaców oraz radnych

obstaje przy swoim pomysodawca.<> Tekst w serwisie CSI nr 9'18.

                       Nie tak si gra w t gr

 12:47.[2.09].Lokalne.KOUCHÓW,2.09.| Kampania wyborcza |.

 Dostalimy terminarz samorzdowych wyborów. Megabyskawiczna

reakcja burmistrza: oficjalnie mog powiedzie, e bd ponownie

startowa – owiadczy, za swoim kontrkandydatom odpowiedzia, e

kami i wymylaj. Oszczerstwa wobec niego mog znale si na

drodze sdowej.<>Tekst w serwisie CSI nr 9'18.

           Czowiek, który mówi, e to mi si naleao

 08:45.[28.08].Region.DRWALEWICE,KOUCHÓW,28.08.| Tak

przewidywalimy. Pienidze zaczynaj ju wpywa. Lubuski

wicewojewoda czerpie zyski za nic nie robienie na swojej dziace. Na

jego konto teraz trafio blisko 50 tys. z. <> Tekst w serwisie CSI nr 8'18.

                   Nagradzali si sami swoi

08:45.[26.08].Lokalne.KOUCHÓW,26.08.| Apologeci dawnego

ustroju w przyszywanym dla siebie witem Wojska Polskiego

wrczyli sobie oznaczenia i wyrónienia. Wrcza oznaki take burmistrz,

który sam siebie te oznaczy.<>Czytaj w serwisie CSI nr 8'18.

              Moga spon wschodnia wie

11:21.[20.08].Lokalne.KSI, 21.08.| ródo ognia, które pón

noc wybucho na nieuytkach mogo spustoszy poow budynków

we wsi. Ustalilimy szczegóy. Moga spon wschodnia wie.

<> Czytaj w CSI nr 8'18.

           Niepodlego w Ksiu i w Studziecu

 12:47.[12.08].Lokalne.KSI,STUDZIENIEC,12,.08.| Kolejna

 inicjatywa Stowarzyszenia Czarna Struga. Autorski projekt

 „Niepodlego – Pamitamy” bdzie realizowany do koca

 padziernika br. Adresatem s dzieci i modzie obu wsi. Ponadto

 dla wszystkich – dwa festyny. <>Tekst na stronie CSI, serwis 8'18.

    Hucpa na kouchowskim dworcu autobusowym

 13:51.[7.08].Lokalne.KOUCHÓW,7.08.|Polityka lokalna|.Po raz

 drugi zosta uroczycie otwarty nowo wybudowany dworzec. Tym

razem burmistrza szczelnie otoczyli notable z Platformy Obywatelskiej.

 Ale adnych tumów mieszkaców nie byo. Pady pyszakowate sowa.

 <>Tekst czytaj w CSI nr 8'18,

  Zapowiada si gradobicie w USKOM-ie

12:34.[05.08]. Lokalne.KOUCHÓW, 5.08. |Polityka lokalna|.

Dyspozycyjno i funkcjonowanie miejskiej spóki cigle wzbudza

gorce emocje. Zarzdzanie spók w praktyce jest w rkach

burmistrza. Etaty obsadza swoimi klakierami. Upolityczni spók

do granic upokorzenia mieszkaców. Tekst w serwisie CSI nr 8'18.

 Gdziekolwiek spojrzysz – tam zjawia si on!

13:27.[28.07].Lokalne.KOUCHÓW,28.07.|Polityka lokalna|.

Inauguracyjna kampania wyborcza kandydata kouchowskiego PiS

przypomina kabaret. Do daty wyborów jeszcze daleko, a dziaacze

tej partii ogosili, e ich kandydat wygra wybory samorzdowe!

Wynika to z ich wasnego sondau na... 100 osobach. <> Tekst

w serwisie CSI nr 7'1                    

               Twierdza PO: Kouchów

08;49.[2.07].Lokalne.KOUCHÓW,2.07.| Imperium kontratakuje |

- Nie odpucimy! - twierdzi szef Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

Dlatego w Kouchowie burmistrz tworzy swój zakon na wygranie

samorzdowych wyborów. Ci, co s przeciw niemu - nakazuje

wyprowadzk z miasta! Szykuje si horror! ,.Tekst w serwisie CSI nr 7'18.

                       Lekarstwo na kryzys?

08;23.[18.26].Lokalne.KOUCHÓW,18.06.| Polityka lokalna |.

Wskazanie przez PiS kandydata na burmistrza Pawa Mrowca

rozbudzio emocje. - Kouchów powstanie z kolan – twierdz

jedni, drudzy za apeluj: - Potrzeba nam czowieka nie umoczonego

w sekciarsko-prowincjonalne ukady. A jak jest naprawd? Jestemy

na tropie. <>Czytaj w serwisie CSI nr 6'18.

     Jest droga, bdzie strefa, bdzie interes

 

 

 

 

 

 

 

 

 09:03.[13.06].Okolice. NOWA SÓL,KOUCHÓW,13.06.Wójt otworzya drog z Nowego abna do Drwalewic. Powstanie tu te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 hektarowa ministrefa ekonomiczna. W pobliu 15 ha ziemi z

akupi wicewojewoda. Wójt i wicewojewoda yj wspólnie. W tle j

est przyznana poyczka starostwa dla Kouchowa na pocztek

remontu drogi Lubieszów-Studzieniec.<>Tekst w CSI nr 6'18.

                 Burmistrz na dopalaczach?

14:30.[9.06].KOUCHÓW,9,o6.Lokalne| Burmistrz dozna kolejnej

halucynacji. Wprowadzi kouchowian w konfuzj. Inwestycj budowy

centrum obsugi pasaerów przypisa sobie! Musia interweniowa

nowosolski urzd miasta.<>Tekst w serwisie CSI nr 6'18.

          Pijany sen architekta w Kouchowie

08:12.[1.06].Lokalne.KOUCHÓW,1.06.| Gmina odebraa nowo

wybudowany dworzec autobusowy. To koszmarna betonowo-

metalowo-szklanna konstrukcja. Koszmarny jest równie wyjawiony

rozkad kursów autobusów. Jedyna atrakcja to zautomatyzowana

toaleta na dworcu i jako jedyna w miecie dostpna dla wszystkich

mieszkaców. <>Tekst w serwisie CSI nr 6'18.

    A mury, mury run i bdzie disco polo

10:12.[28.05].Lokalne.KOUCHÓW,28.05.| Trwa

niepowstrzymywana degradacja historycznych zabytków

miasta. To, co miao by atrakcj turystyczn ulega spustoszeniu

i zachwaszczeniu. Tymczasem obecny burmistrz woli lansowa

festiwale disco-polo. - Jaki pan, taki kram – stwierdzaj mieszkacy.

<> Tekst czytaj w serwisie CSI nr 5'18.

Cae szczcie, gmina Kouchów nie zbankrutuje,

bo obecnego burmistrza w listopadzie ju nie bdzie!

08:23.[21.o5].Lokalne.KOUCHÓW,21.05.|Ostrowice, pierwsza

gmina bankrutujca w Polsce. Wszed ju komisarz. Czy taki los te

czeka kouchowsk gmin zaduon ponad stan? Na pewno odczuj to

natychmiast mieszkacy. Mog by przyczeni do ssiadów.

<>Czytaj w CSI nr 5'18.

           Nie rób tego, czego inni nie chc!

 11:13.[9.05].Lokalne.KOUCHÓW,9.05,| Czy burmistrz kamie?

 Z zacignitego marcowego kredytu, blisko poowa przechodzi na

spat poprzednich zobowiza! Wysoko kredytów przekracza ju

ponad 27 mln z. Nie ma adnej rónicy w sposobie zaduania gminy

pomidzy obecnym burmistrzem a jego poprzednikiem. Prawda

wychodzi na jaw. Czytaj w serwisie CSI nr 5'18.

 

 

                                  Wysoka ocena

08:23.[2.05].Kraj, 2.05.| Biuro Polityczne, po zapoznaniu si

z informacjami o obchodach wita Pracy, wysoko ocenio przebieg

uroczystoci. Manifestacje przebiegay w odwitnym pogodnym

nastroju, a zarazem godnie i z poszanowaniem proletariackiej

tradycji. <>Notka w serwisie CSI nr 5'18.

                            Posaniec weekendowy

08:18.[.30.0]. Gmina,30.04.Glossa do wpisu na FB nt,

wita Ziemi: czasami moje wpisy na FB s impulsywne, targane

chwil i prowokujce. Kolejna odsona dyletanctwa: pisanie

o pseudo wydawnictwie „Aktualnoci Kouchowskie” to tak samo jak

bicie piany i rzucanie grochem o cian. mier przychodzi

w Kouchowie: najduszy weekend nowoczesnej Europy nie dla

mieszkaców Kouchowa: .ssiednie okolice wrcz przecigaj

w organizacji wszelakich imprez na dni wolne 1 i 3 maja,

<> Tekst w serwisie CSI nr 4'18

W Kouchowie czas wolny zszed na psy: lufki pal,

                                        wino chlej

 09:08.[27.04].Lokalne.KOUCHÓW,27.| Burmistrz chce ograniczy

 sprzeda alkoholu. Mieszkacy wieczorami burdy robi. Bo nie maj

 wyjcia. Orodek kulturalny absolutnie nie zapewnia nic, aby im czas

 wolny zagospodarowa. Dyletanctwo wadz przewysza trzewy

 rozsadek.<> patrz : serwis CSI nr 4'18.

 

 

             Nie zabdzisz ju w Ksiu

09:11.[21.04].Lokalne. KSI,21.| Gospodarcze wiosenne

porzdki. Trafisz tam, gdzie chcesz bez pytania o drog.

Zrobio si janiej. Pojawiy si mini drogowskazy,wskazujce

numeracj budynków lecych poza gównym traktem. Teraz

czeka mieszkaców sprztanie okolicznych lasów. Moe z tym

by problem.<>Tekst w serwisie nr 4.

Z chwili    Franciszka nokautuje Wielkanoc

10:52.[11.04].Lokalne.KSI L,OKOLICE,1.04.| To nie

primaaprilisowy art. Ni o nazwie „Franciszka” wkroczy. Efekt?

Wszyscy siedz w domostwach. Przygotujcie si na opady deszczu,

porywisty wiatr oraz intensywne opady niegu.

Czytaj: serwis CSI nr 4,18.

                       Miesic z gowy

10:12.[31.03].Lokalne. Marzec w kouchowskiej gminie.<>Dla

straaków 2 zote.<>Nie ma mocnych na ruiny.<>Dwa óka dla

pijaków w raculskiej izbie wytrzewie.<>Bdzie obelisk dla

zasuonych.<>Ach, te sale: ratusz szuka projektanta sali w

Mirocinie Dolnym.<> Ruszaj remonty dróg w Studziecu i

Radwanowie po wyszych kosztach.<>Cytat miesica: 3.970 z

na sfinansowanie deficytu gminy<>.Czytaj w serwisie, CSI nr 3'1                  

                   Nie ma bata dla idiotów

11:21.[11.03].Lokalne.KSI,11.03. |Drogowy horror kwitnie

w najlepsze. Zabijane s zwierzta, Za niedugo zginie czowiek.

Odpowiedzialne suby problemu nie widz.

<> Czytaj w serwisie nr 3'18.

                Nowe szaty Merkurego

14:48.[26.02].Lokalne.KSI,26.02.| Doczekali si. Ale jeszcze

nie dowierzaj. Po blisko dwu miesicach na powrót powróci

handlowiec. Nowa aranacja sklepu... oniemiela. To byo dugie

oczekiwanie. <>Notka w CSI nr 2'18.

        Usilne przeduenie hulajcego wiatru

09;53.[24.07].KOUCHÓW, 24.o2.| Kouchowskiemu

burmistrzowi zamarzyo si powikszenie strefy przemysowej.

Po co gminie wiksza strefa, skoro na obecnej cigle hula pustynny

wiatr? - Bo nowy teren jest paski! - tumaczy wodarz.<>Czytaj

tekst w sekcji Aktualnoci: „Strefa targana wiatrem”

         Klasyk. Wójt wyrolowa burmistrza!

15:22.[17.02].NOWA SÓL,KOUCHÓW,16.02.| Od samego pocztku

sprawa ta pachniaa brzydko. Gmina Nowa Sól tworzy wasn stref

ekonomiczn przy drodze, na remont której najwicej pienidzy

wyoya gmina Kouchów! <>Patrz: CSI nr 2'18, serwis.

                            Radni jak kameleon

13:21.[5.02].Lokalne.KOUCHÓW,5.o2.| Statystyka |. 232 interpretacje

zoyli w ub. roku kouchowscy radni. To mniej ni w 2016 r. Mimo tego

burmistrz jest przeraony: - Radni s szaleni! W tym czasie urzdnicy

mogli zaatwi wiele spraw – stwierdza.<>czytaj w serwisie CSI nr 2'18.

       Skandal. Zamiast mieszkania burmistrz daje

                        wysypisko mieci

14:52.[3.02].Lokalne.KOUCHÓW,3.02.|- Wstydz dawa komu

mieszkanie w tak katastrofalnym stanie – zagrzmia radny. Na to

burmistrz: - Na krzywdzie ludzkiej robi pan kampani wyborcz!

<> tekst w CSI nr 2'18.

                           zawy sen sotysa

 10:12.[1.02].Lokalne.STUDZIENIEC,KSI,KOUCHÓW,1.02.|

Przybica zostaa zdjta. W kouchowskiej gminie rozpocza

si samorzdowa kampania wyborcza.Zainaugurowa j sotys

wsi Studzieniec,cmokier obecnego burmistrza (PO).Prezentów

ju nie ma i mga opada.<>Tekst w serwisie CSI nr 2,18.

                Radny ogasza victori?

 2:21.[28.01]. Lokalne.STUDZIENIEC,KSI,28.01.| Dobiega

 dokumentacja do finiszu. Koniec burzliwego oczekiwania: bd

 wreszcieautobusowe zatoczki. <>Patrz: serwis CSI nr 1'18              

              Bomba na ksieckich kach

 13:48.[26.01].Lokalne.KSI,26.01.| Cud, e nie doszo do

 wybuchu, twierdz saperzy. Lotnicza bomba leaa w rowie

 melioracyjnym. Robotnik zahaczy o ni acuchem pilarki.

 <>Czytaj w serwisie CSI nr 1'18.

 

 

 

 

 

 

Astronauta w kouchowskim ratuszu

 12:45.[22.01].Lokalne.KOUCHÓW,GMINA, 22.o1,| Burmistrz

 od stycznia otrzymuje 2 tys. z wicej. Wikszo mieszkaców

 miesicznie zarabia mniej ni wynosi ta podwyka. Zaduenie

 gminy permanentnie wzrasta, plasujc j na 340 miejscu w

 krajowych samorzdach. <>Czytaj tekst w CSI nr 1'18, serwis,

 

 

        Wichry pustynne w kouchowskiej wsi

 15:10.[21.01].Lokalne.KSI,21.01.|Z nowym rokiem wie zostaa

 sparaliowana. Miejscowy sklep zosta zamknity. Spenia w lokalnym

 spoecznym yciu integracyjn rol.Mieszkacy musz uzbroi si

 w cierpliwo. <>Tekst w CSI nr 1'18.                              

                            Drogowe pele-mele

 14:12.[21.01].Lokalne.NOWA SÓL, KOUCHÓW,KSI l.,21.01.|Kosmiczny

 koszmar: tak spartolonej drogi dotd nie byo. Rzeczywista wizytówka

 nowosolskiego powiatu wraz z kouchowska gmin – remont drogi

 Ksi-Czasaw. Wstyd! <>Czytaj w CSI nr 1'18.

                                        Yes, yes, yes

 10:38.[21.01].Lokalne.Ksi,21.01.| Po ponad trzech miesicach –

 powracam tutaj, Mój Ty Boe. Rzecz ta staa si dziki umiejtnoci

 syna. Po stokro dziki! Udao si odblokowa stron. Có, trzeba

zakasa rkawy i wzi si do roboty! Pierwszy wpis ju w CSI nr 1'18.

                                         Rok 2017.

                             Bat na samych swoich

14:47.[24.o9].Lokalne.KSI L.,24.09.|Ksianie odkopali wojenny

toporek na piratów drogowych. Drycie przejedajc niebawem pdem

przez wie. To, co codziennie wyczyniaj kierowcy aut mkncy drog

wojewódzk nr 283 Kouchów-Zielona Góra i przebiegajc przez centrum

- to horror.<>Tekst w CSI nr 9'17

            Nawet pomogy niebiosa... ale deszczem

22:13.[23.o9].Lokalne.KSI L.,23.09.| To ewenement w

nowoczesnej historii wsi. Zalesio si w centrum. Przybyo drzew

i krzewów. - Dalimy rad, chocia byo mokro – podsumowa akcj

szef Stowarzyszenia Czarna Struga.<Szczegóy w serwisie CSI nr 9'17.

                             Bdzie nowoczeniej

12:45.[17.09].Lokalne.KSI L.,17.09.| Zebranie wiejskie | We

wsi pojawi si przydrogowe kierunkowskazy, przybdzie w centrum

parking, mieszkacy pobawi si te na festynie. Rozdysponowano

wanie Fundusz Soecki na rok przyszy.<>czytaj w CSI nr 9'17.

 

                                    Jesie zaczynaj na zielono

12:49.[10.09].Lokalne.KOUCHÓW,OKOLICE,10.09|.Przybdzie drzew

i krzewów. Stowarzyszenie Czarna Struga w Ksiu lskim realizuje

projekt „Zielone wsie w gminie Kouchów”, - Takie akcje s przydatne,

bo w gminie do spory drzewostan zosta wycity- mówi organizatorzy.

Tekst w serwisie CSI nr 9.

     Koniec sezonu ogórkowego. Zaczynamy wic...

08:34.[2.09].Lokalne.KOUCHÓW, GMINA, 2.09.| Wrzesie, po

upalnych dniach sierpniowych rozpocz si deszczowymi momentami.

Oto kilka z nich: BÓG I CAR W BULINIE! <>FAX PAS CZY

SKORDYNOWANY SAVOIR-VIVRE? <> PODOONA WINIA

RADNEMU W STYPUOWIE.<> Czytaj wicej w serwisie CSI nr 9'17.

                      Precedens Jagaska: atak na cmentarze!

16:14.[13.08].Lokalne.KOUCHÓW,13.08.| Tylnymi drzwiami burmistrz

dokona zmian opat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Podwyki,

odbiegajce od stanu rzeczywistego, zgorszyy mieszkaców. Ale jest to

desperackie atanie dziury kredytowej. <>patrz CSI nr 8'17.

 

         Koniec z samowolk gminnych wodarzy

11:32.[13.08].Lokalne.KOUCHÓW,13.08.| To jasny grom z niebios.

Gminy nie mog pobiera od mieszkaców opat za przyczenie do

sieci wodocigowych i kanalizacyjnych. To orzeczenie Prokuratury

Krajowej. Szerzej w serwisie CSI nr 8'17.

                     Czy s midzy nami wariatki?

09:02.[17.07].Lokalne.KOUCHÓW,17.07.| Cosuchovia Dance 2017

to ju przeszo. Pod scen bawiy si tysice ludzi. Tak twierdz

organizatorzy i lokalna prasa. Bylimy wic wiadkami zalania miasta

niezliczon iloci ludzi.<>Tekst w CSI nr 7”17.

               

                         Wszyscy ludzie klaszcz!

10:41.[16.07].Relacja. Lokalne.KOUCHÓW,16.07| Cosuchovia Dance 2017.

Jak si bawi Kouchów? Róbmy wielki haas! Pokacie, e jestecie najlepsi!

Gdzie s wasze donie?! - co chwile nawoywano ze sceny. Tumów jednak

nie byo. <>Czytaj w CSI nr 7'17.

 

             Wakacyjna hucpa orodka kultury

11:12.[2.07].Lokalne.KOUCHÓW,2.07.|Trwoga! Tegoroczna oferta

wypoczynku letniego dla dzieci uczyniona przez CK Zamek woa

o pomst do niebios. Nie byo dotd takiego blichtru.

<> Czytaj w CS nr 7'17.

            Rugowanie kouchowskich wsi

09:48.[02,07].Lokalne.KOUCHÓW,2.07.| Brak gospodarza.

Gmina sprzedaje budynki po trzech szkoach. Kolejne placówki

uytecznoci publicznej znikaj na wsiach.<>Tekst czytaj w serwisie

CSI nr 7'17.

                       Bez rozpaczy, bez emocji.

08:25.[18.06].Lokalne.KOUCHÓW,18.06.| Burmistrz Kouchowa,

sztandarowy dziaacz Platformy Obywatelskiej pozyska absolutorium za

rok ubiegy. Tak si stanie, bo uzbroi swoich rycerzy w przeróne

zakulisowe apanae. Rzeczywisto jest jednak inna. Przeledmy to.

<> Czytaj w serwisie CSI nr 6'17.

            ywne burmistrzowskie baamucenie

09:47.[14.06].Lokalne. KOUCHÓW,14.06.| Burmistrz Pawe

Jagasek znów odtrbi sukces na strefie przemysowej. Sprzeda dziak,

szczegóów nie zdradzajc. Podobnie byo w styczniu br. I nadal na

strefie hula wiatr. <> czytaj w CSI nr 6'17.

   Radny mandat zapaci, burmistrz w nos si mieje

10:38.[24.05].Lokalne.KOUCHÓW,24.05.| Na drzewie przybito

informacj. Firmuje imprez burmistrz. Za podobn czynno radny

otrzyma mandat. #Wicej w CSI nr 5'17.

 

                   Co tam, panie, piszczy w trawie?

11:55.[14.05].Lokalne.| Bdzie smród i wistwo.Radwanów.

Zielona Góra zapragna skadowa odpady z oczyszczalni z

ycy na jednej z prywatnych dziaek. To bomba ekologiczna.

Mieszkacy gromadnie poczli protestowa. Mówi, e tak

dobrze nie byo. Powiat. PUP oznajmi, e w nowosolskim

powiecie spada. Niemniej w Kouchowie bezrobotnych jest 908.

Interes jest, lecz nie dla mieszkaców. Kouchów. Burmistrz

sprzeda w prywatne rce plac defiladowy, na którym dotd

parkowali swe auta mieszkacy osiedla. Teraz bd paci 50 z

prywaciarzowi. 35 lat przepyno. Kouchów. Z UM odchodzi

wieloletni sekretarz, podpora funkcjonowania urzdu.

-o-Czytaj w CSI nr 5'17.

 

                   Z nocnego notatnika rezydenta

22:24.[23.03].Lokalne.GMINA,23.03.| Podzwonne dla Mirocina.

Jest gotowy nowy ksztat kouchowskiej owiaty. Na mapie placówek nie

zniknie szkoa w Mirocinie Dolnym, cho z roku na rok coraz mniej chce

si tam uczy dzieci.-o-Gmina w bagnie. Bdzie zacignity kolejny

kredyt: 6,3 mln. Zaduenie gminy wzronie wic do 27 mln z. z.-o-

Zniknie Troska. Rada Miejska wystpia do MSW o wykrelenie nazwy

osady Troska, która w latach 70-tych ub.w. Zostaa wykarczowana przez

ówczesne komunistyczne wadze.-o-USKOM przechodzi na e-usugi.

Poprzez internet klienci bd mogli kontaktowa si ze spóka. Za wszelkie

usterki i niegodziwoci odpowiada ju nie bdzie Uskom, a niebiosa!

<> Czytaj w CSI nr 3'17.

 

                                             Hucpa wodarza

19:02.[21.03].Lokalne.KOUCHÓW,21.03.| Burmistrz Kouchowa

w godzinach urzdowania wyszed na miasto, by zasadzi nowe drzewa

na miejsce wczeniej wykarczowanych drzew wiekowych. To ogólnopolska

akcja Platformy Obywatelskiej. By osamotniony.

<>Czytaj wicej w CSI nr 3'17.

                       Potraktowano go jako miecia

11:42.[20.03].Lokalne.KSI,20.03.| Podczas nieobecnoci bezdomnego

wyrzucono jego rzeczy do zbutwiaej szopy. Uczynili to waciciele posesji,

którzy nagle zainteresowali si wartoci finansow ziemi dotychczas

lecej ugorem.<*>Czytaj w CSI nr 3'17.

                                 Pomys, który zawiód

17:24.[12.03].Lokalne.KOUCHÓW,12.03.| To policzek dla burmistrza.

Dyrektor MOSiR zosta po cichu odwoany. Tak nie miao by. <>Tekst

czytaj w CSI nr 3'17.

                                         Bal dla kobiet

16:27. [12.03].Lokalne.KOUCHÓW,12.03.| Wirus ptasiej grypy

cigle w kouchowskiej gminie obowizuje. Gospodarze kln. Drób

trzymaj pod zamkniciem, za w miecie na potg trwa rze wycinki

drzew. Tymczasem burmistrz robi bal na Dzie Kobiet. <>Czytaj w

serwisie CSI nr 3'17.

                 Odnalaz si w noclegowni

09:47.[16.02].Lokalne.KSI,NOWA SÓL,16.02.| Szczliwie

zakoczya si epopeja bezdomnego. Wszystko wskazywao, e

móg zamarzn, przez blisko tydzie nie powraca do swojego

miejsca pobytu w Ksiu. ***Czytaj tekst w serwisie CSL nr 2'17.

          

         Tajemnicza betoniarnia na strefie

10:17[5.02].Lokalne.KOUCHÓW,5.02.| W swoim stylu triumfalnym

burmistrz obwieci, e w kocu na kouchowskiej strefie przemysowej

dziak zakupi jeden z inwestorów. Zatrudni pi osób. Nie wiadomo,

czy dziaalno firmy nie wpynie na zachwianie norm ochrony

rodowiska na danym obszarze. Burmistrz stwierdza, e dokona

pierwszego kroku, ale nie moe zdradzi szczegóów!

<>Tekst czytaj w CSI nr 2'17.

Rozstrzygnito. Wtpliwoci pozostay

18:10.[31.01].Lokalne| KOUCHÓW,GMINA,31.01. Komisja po

podliczeniu sumy 6.754 gosów, z których wanych byo 6.610, j

akie wpyny do tegorocznego kouchowskiego Budetu

Obywatelskiego na zgoszone przez lokaln spoeczno cztery

projekty orzeka, e: projekt straaków ze Studzieca, bdcy

w imieniu wszystkich gminnych straaków o zakup defibrylatorów

pozyska 4.223 gosy, i to oni zostali zwycizcami tegorocznej

odsony budetu. Zamiast oceny – ograniczylimy si jedynie do

podania opinii, jakie pojawiy si w lokalnej prasie nt.temat.

***Patrz w styczniowym serwisie.

Ksianie powalcz o budow siowni pod chmurk

08:32.[19.01].Lokalne.|KSI, STUDZIENIEC, CISÓW,KOUCHÓW,19.01.

To ma by kolejny element w stworzeniu we wsi kompleksu sportowo

-rekreacyjnego. Festyny, turnieje, spotkania adresowane bd dla

wszystkich mieszkaców kouchowskiej gminy.Zakoczyy si

spoeczne prace przy zbieraniu podpisów pod projektami do Budetu

Obywatelskiego.<>Czytaj w CSI nr 1'17, serwis.

        

           Z notatnika ksieckiego rezydenta

12:29.[8.01].Lokalne.KSI,8.01.|Bezpieczniej w Ksiu?>Pojawia

si proba o uzupenienie budowy chodnika wzdu newralgicznej drogi

przez wie. Rusz na wiosn?>Po ponad dziesicioletnich alarmach

mieszkaców w kocu dokona si gruntowny remont drogi Ksi-Czasaw.

Nie obyo si te bez zgrzytów. <>Czytaj notki w serwisie CSI nr 1'17.

                   

     Orszak widmo Trzech Króli w Kouchowie?

16:18.[6.01].Lokalne.KOUCHÓW,6.01.| Rano napisalimy, e nie

bdzie orszaku. Posypay si gromy. Orszak by, czmychn z

dziedzica pobliskiego kocioa do pomieszcze zamku bez ogóu

mieszkaców. „Bazna brakowao” - na nasze doniesienia zareagowa

burmistrz. <> dwa teksty czytaj w serwisie CSI nr 1'17.

                   Posylwestrowe depesze

09:21.[1.01.2017].Lokalne.KOUCHÓW,OKOLICE,1.01.| Siermino

PRL w centrum: na placu defiladowym na osiedlu przykoszarowym

prywatny inwestor pod oknami mieszkaców wybuduje garae, kary

rodem z poprzedniego okresu. Gomukowszczyzna startuje: wadze

Nowej Soli uruchamiaj cztery autobusowe kursy na obrzeach gminy

kouchowskiej – poranny i popoudniowy. Maj dostarcza taniej siy

roboczej do pracy nowosolskiemu wodzowi. Niesmaczne ruchy: prezes

spódzielni „Odrodzenie” i sotys Studzieca nieprzyzwoicie zniechcaj

ludno do skadania podpisów pod projekty do budetu obywatelskiego

ni te, które oni sami proponuj. <>Czytaj notki w serwisie CSI nr 1'17.

               

               W Ksiu i w innych obiektach

                       miaa by prohibicja

08:54.[27.12].Lokalne.KSI,GMINA,27.12.|Nie ma zaostrzonego prawa

o sprzeday alkoholu w gminie. Zmniejszono koncesje, lecz ukrócono

prywatne ambicje jednego radnego ze starówki. Na grudniowej sesji

kouchowscy radni uchwalili nowe zasady sprzeday napojów

alkoholowych na terenie gminy.<>Tekst w serwisie CSI nr 12'16.

                            Chce gry parkiet?

09:24.[27.12.].Lokalne.KOUCHÓW,26.12| Kouchowska groteska:

w internecie burmistrz obwieszcza, e miasto jest w budowie,

lampy na drogach stoj, jest remont chodnika i wjazdu na stadion.

Mieszkacy wic raduj si. Równoczenie likwidowane s zasady

przyjaznego urzdu, usugi zlecane s spoza gmin. Mieszkacy

zblazowani. <>Tekst czytaj serwisie CSI nr 12'16.

                        

                      Wieci okoowiteczne

12:48.[25.12].Lokalne.KSI,25,12.| Municie od tragedii. Tu

przed zwiastunem Wigilii wybuch poar w jednym z pomieszcze na

folwarku. Szczcie, e nie uleg ogniowi cay kompleks zabudowy.

Ludzie zejcie z drogi,bo listonosz jedzie,zygzakiem.Mieszkacy

w wikszoci s w domu, a w skrzyce pocztowej zastaj awiza

o przesykach pocztowych.<>Teksty czytaj w serwisie, CSI nr 12'16.

            

               amic si wigilijnym opatkiem

Na ywo KSI,24.12.| Tajemnica Betlejem. To jest mój dom, moja

rodzina, czas mój. Zapiski na gorco, autentyczne teraz, szczere, bez

bufonady.<> Notki czytaj w zakadce Serwis CSI nr 12'16.

         Czy w kocu ten koszmar si skoczy?

14:22.[18.12].Region.NOWA SÓL,POWIAT,18.1.2|Maniakalne lansowanie

przez wiceprezydenta Nowej Soli midzygminnej komunikacji coraz

wicej pochania pienidzy. Mieszkacy -oprócz propagandowych

komunikatów - pozbawieni s jakichkolwiek konkretów. Szczcie,

e „wspólna komunikacja” ma ruszy w poowie 2018 r., wtedy

gloryfikatorzy znajd si w lamusie. <>tekst w CSI nr 12'16.

                     Nie ma obudzenia smoka

17:37.[17.12.].Lokalne.KOUCHÓW,17,12.| „Puls Biznesu” opublikowa ranking

Samorzdowy meneder regionu”. W Lubuskiem laury zdoby prezydent

Nowej Soli. Gdzie jest burmistrz Kouchowa? Ten sam, który w cugach wygra

plebiscyt „Gazety Lubuskiej” na najlepszego samorzdowca w regionie?

Znikn. <>Tekst w serwisie CSI nr 12'16.

                    Budetowe lanie wody

14:00.[4.12].Lokalne.KOUCHÓW,4.12.|W Kouchowie radosna twórczo

budetowa. Do wpywów wliczono rzdowe rodki finansowe, std

skonstruowany na rok 2017 budet sta si historyczny i kosmiczny

zarazem.*Tekst w serwisie CSI nr 12'16.

                     Rzeczywisto wirtualna

09:25.[2.12].Lokalne.KOUCHÓW,2.12.| Mijaj dwa lata odkd w ratuszu

za sterami zasiad Pawe Jagasek.Uwaa on,e miasto si zmienia i zmieni

si jeszcze bardziej.Przyklasnli pretorianie, manifestujc swoje trwanie.

Ale to,co burmistrz propaguje wirtualnie, ni jak ma si do rzeczywistoci.

*Czytaj w CSI nr 12,16.

              Nawet niebiosa si przeciwstawiy

09:49.[27.11].Region.NOWA SÓL,POWIAT,27.11.| Futurystyczne zachcianki

wadzy nowosolskiej, aby skumulowa powiatow komunikacj

autobusow jedynie do Nowej Soli - zaczynaj przypomina cyrk Monty

Puthona. Urzdnicy do tej pory nie wyonili w przetargu przewonika,

który zajby si wspóln komunikacj.<>Czytaj w serwisie CSI nr 11'16.

                         Zote dziecko sukcesu

13:52.[20.11].Lokalne.KOUCHÓW,20.11.| Trwaj pierwsze przymiarki

projektów budetów samorzdowych. Burmistrz Kouchowa ju ogasza,

e jego budet bdzie najwyszy w historii gminy.W dochodach uj kwoty,

jakie gmina dostanie z kasy rzdowej, choby na realizacj programu

Rodzina 500+. Podobnie z zadueniem: bdzie te wysze od

ubiegorocznego.<>Tekst w serwisie CSI nr 11'16.

                    Wstydliwe rondo Jagaska

09:12.[11.11.].Lokalne. KOUCHÓW,11.11.| To miaa by inwestycja,

która by uksztatowaa przedsibiorczo nowego burmistrza.

Budowane miejskie rondo to klska.Przy przebudowie newralgicznego

skrzyowania w Kouchowie dziej si dantejskie sceny.Termin oddania

do uytku na dzie 15 listopada br. to mrzonka.*Tekst w CSI nr 11'16.

  

                 Znów wodny pacz i zy!

11:18.[8.11].Lokalne.KOUCHÓW,8.11.| To ju norma: wikszo

mieszkaców Kouchowa od rana pozbawiona jest wody. Spóka

komunalna przeprowadza remontowe prace, lecz o tym wczeniej

nie powiadomia ludnoci. A tak przecie nie miao by.*CSI nr 11'16.

   Halloween w Kouchowie przeduony!

08:11.[1.11].Lokalne. KOUCHÓW,1.11.| Kolejna awaria

kouchowskiego wodocigu. Wiadomoci s jednak skpe, aby

we wito Zmarych nie drani kouchowian. Za utrudnieni

przeprasza spóka komunalna, za burmistrz prosi o

wyrozumiao...»Tekst w CSI nr 11'16.

 

        Cybernetyzacja kouchowskich urzdników

08:00.[30.10]Lokalne. KOUCHÓW,30.10.| Harmider w Urzdzie Miejskim.

Burmistrz Kouchowa staje si liderem w szrankach wojewódzkich

samorzdowców w plebiscycie „Oceniamy wadz” w regionalnej „Gazecie

Lubuskiej” - Kto niedugo zapaci sony rachunek za telefon- komentuj

kouchowianie. W cuda przecie nie wierz. <>Czytaj w CSI nr 10'16.

      Dziki Bogu, do Kouchowa ju nie zawitamy!

17:10. [29.10].Lokalne.KOUCHÓW,29.10.| Trwoga! Przejechanie przez

miasto z Nowej Soli ku Szprotawie graniczy z cudem. Wykonawca

przebudowy skrzyowania na rondo zmotoryzowanym sprawi koszmar.

Dodatkowo: ronda jeszcze nie ukoczono, a ju wodarze go ochrzcili

nazw 13 Puku Zmechanizowanego. To te raban.*Czytaj w CSI nr 10'16

                             Sportowe symulanctwo

13:03.[23.10].Lokalne.KOUCHÓW,23.10.| Powoanie Miejskiego

Orodka Sportu i Rekreacji i oddanie go w rce emerytowanemu

wueficie miao by strzaem w dziesitk. Po roku funkcjonowania

instytucji jest jedynie blichtr.*Cxytaj wicej w CSI nr 10,16, serwis.

           Tak to byo. Siedem mgnie wiosny

08:42.[6.10].Region.REDAKCJA,6.10.| Historia z myszk. Pierwszy nr

Aktualnoci Kouchowskich” zaoony i redagowany autorsko przez

Zbigniewa Jelinka ukaza si z dat 9-23 grudnia 1996 r. Wydano

zaledwie 5 numerów plus 2 specjalne. Druk zawieszono. „Nie wiem,

czy kouchowianie s przygotowani na gazet „AK” - pyta czytelnik

w n-rze 2. Przypominamy tre artykuów dla pokrzepienia serc.

Obecna wydawane „AK” woaj o pomst do niebios! <>Poszczególne

odcinki wspomnie czytaj w CSI nr 10'16 w kolejnych dniach.

                               Himalaje hucpiarstwa

08:03.[30.09].Lokalne.KOUCHÓW,GMINA,30.09.| Kltwy, zorzeczenia,

jasne pioruny od mieszkaców posypay si naraz na kierownictwo

spóki komunalnej USKOM. Spóka wzywa do siebie wszystkich tych,

co czerpi wod z wodocigów. Stawiennictwo obowizkowe, podobne

jak byo to za czasów dyktatorskich rzdów milicji i komitetów

partyjnych. » Czytaj w CSI nr 9'16.

                            Spacerkiem po Ksiu...

09:32.[28.08].Lokalne.KSI,28.08.| O tym si mówi.<>Myliwego

groby dla psów: ostrzeg sympatyków czworonogów, e w przypadku

wasajcych si psów bez kagaców i smyczy,uczyni z nimi „porzdek”!

<>Amatorzy z lwim pazurem: graj „w tysica” amatorsko, ale równie

i tu dochodzi do utarczek, wic poniektórzy równie stosuj doping.<>

Niefrasobliwo fachmana: kierowca z staem zakopa si autem,

o pomoc poprosi traktorzyst, link holownicz ów kierowca zaczepi

za lamp cignika.<>Monstrualna tajemnica bramy: ojciec panny

modej zniechci ssiadów do zrobienia bram weselnych i zoenia

ycze nowoecom. *Wicej w CSI nr 8,16.

Posmak skandalu. Nieujarzmione roztrwanianie

                                 pienidzy

12:41.[22.08].Lokalne.KOUCHÓW,22.08.|To ju 15. odsona „Aktualnoci

Kouchowskich”. Koncert nieudacznictwa trwa. Nie znalaz si dotd aden

odwany, aby zahamowa marnotrawienie pienidzy na te koszmarne

wydawnictwo.» Cay tekst w CSI nr 8'16.

                      w. Wawrzyniec po raz 149.

08:22.[8.08].Lokalne.UGI,KSI,8.08.| Uroczystoci odpustowe.-

Panu Bogu dzikujemy za dar kolejnego odpustu ku czci w.Wawrzyca,

patrona naszej parafii - nadmieni ks. proboszcz Ireneusz Mastej. Sum

odpustow odprawi i homili wygosi ks. praat Grzegorz Grzybek.

»Wicej w CSI nr 8'16.

                Burmistrz pragnie zaciuka wsie?

10:12.[2.08].Lokalne.KOUCHÓW,GMINA,2.08.| Pawe Jagasek uwaa, e

mieszkacom wiosek nie jest ju potrzebny kolejny namiot czy czajnik

do wietlicy. Lepiej wybudowa drogi i ogosi to jako swój sukces. Na ten

cel pragnie ogooci fundusze soeckie. Rozwcieczyo to mieszkaców do

czerwonoci.» Czytaj w CSI nr 8'16, zakadka „Serwis”.

                           Burza, bieg, powstanie...

08:37.[1.08.].Lokalne,kraj.KSI,KOUCHÓW,WARSZAWA,1.08.|Ostatnia

niedziela lipca: w Ksiu ponad dwugodzinny intensywny opad deszczu.

W Kouchowie w sobot biegano charytatywnie dla chorej Roxany. Dzi

rocznica Powstania Warszawskiego. Miasto zostao zniszczone bardziej

ni Berlin, klska Polski w tej wojnie jest wiksza od klski Niemiec.

» Czytaj w serwisie CSI nr 8'16.

Jeeli jeste kouchowianinem,pacisz 1546 z wadzy

09:47.[19.07].Lokalne.KOUCHÓW,19.07.|Gdzie si obejrzysz,tam masz

plecy. Zaplanowane zaduenie gminy wynie ma w tym roku 25.104.

355, 58 z. Przeliczajc sum na jednego mieszkaca - to kwot 1546 z,

któr to - w razie bankructwa gminy - kady mieszkaniec powinien odda

bankom. Pulsuj ju koszty obsugi zaduenia, z kasy wyparuje 746 tys.

z.<>Czytaj w CSI nr 7'16.

    Pulsujcy koszmar na drodze Ksi-Czasaw

08:50.[16.07].Lokalne.KSI,16.07.| To niechlubna i wstydliwa

wizytówka dziaalnoci powiatu nowosolskiego. Uytkownicy, którzy

zmuszeni s do skorzystania z drogi powiatowej czcej wsi

stwierdzaj krótko: - To obraz rozpaczy i ndzy. Bdzie remont, ale

marzenia studzi wicestarosta Przemysw Fincer.<>Czytaj w CSI nr7'16.

         Kouchowska gmina po równi pochyej

09:15.[15.07].Lokalne.KOUCHÓW,15.07.| Miasto i gmina Kouchów

biednieje z roku na rok. W rankingu zamonoci samorzdów za rok

2015 na sklasyfikowanych 582 gmin – Kouchów uplasowa si na...

571 pozycji z zamonoci na 2160,38 z.<>Ponadto: Ratowali.KSI.|

Piesek ton w bocie, osamotniony oczekiwa na mier. Odratowany,

poturbowany, odwodniony przekazany zosta wacicielowi, a ten w

ogóle jego tragicznym losem si nie przej! <> Czytaj w CSI nr 7'16.

       Czarna Struga tworzy kompleks sportowy

08:05.[6.07].Lokalne.KSI L.,6.07.| Bya zabawa, a niebawem bd

boiska. Festyn wiejski zainaugurowa kolejne lokalne przedsiwzicia,

jakie powstan na centralnym terenie tu za kocioem. Miejscowe

stowarzyszenie „Czarna Struga” pozyskao dofinansowanie na budow

dwóch mini boisk: do siatkówki i koszykówki. *Czytaj w CSI nr 7'16.

                   Zjechali oficerowie na bankiet

08:47.[4.07].Lokalne.KOUCHÓW,4.07.| Sami swoi: zapomniano

o szeregowcach. Po raz trzeci odby si Zjazd onierzy 13 Puku

Zmechanizowanego stacjonujcego w miecie w latach1946-1998.

Na zakoczenie zjazdu odby si „uroczysty bankiet zjazdowy dla

zadeklarowanych goci”. -o- Ponadto: Wodny wiat wg

burmistrza. Falstart otwarcia kpieliska. Burmistrz nie skoczy

do wody. Zapowiadane uroczyste otwarcie kpieliska na gliniankach,

tak hucznie zapowiadane na 1 lipca – zakrztusio si.

» Czytaj cao w serwisie CSI nr 7'16.

                 Aby jak najdalej od mieszkaców

09:37.[03.07].Lokalne.KOUCHÓW,3.07.| Roztrzepanie gospodarcze

burmistrza: sprzeda w centrum budynek „Lubkonu” idealne miejsce

dla miejskich instytucji. Zamierza na ten cel zakupi po horrendalnej cenie

biurowiec „Zasteu” oddalony od centrum ponad dwa kilometry! Radni i

mieszkacy ponosz larum. Tymczasem „Lubkon” remontowany okaza si

moe perek budowlan w zakurzonym Kouchowie.-o- Ponadto: relacja

z festynu w Ksiu.»Czytaj w CSI nr 7'16.

                      Sezon wiejskich festynów

10:12.[2.07]. Gmina.| Podpatrywana z domieszk wspózawodnictwa

coraz szersza organizacja pikników. Mieszkacy s z tego zadowoleni.

Moe jeszcze w poniektórych wsiach idzie to opornie, lecz cicha

konkurencja jaka zawizaa si midzy organizatorami pikników,pobudza

do aktywnoci innych. »Patrz: serwis CSI nr 7'16.

               Nic si na lepsze nie zanosi.

         Kouchów nkany brakiem wody

08:00.[17.05].Lokalne.KOUCHÓW,17.05.|Koszmar awarii miejskiego

wodocigu trwa w najlepsze, mimo soczystych zapewnie osobistych

burmistrza Pawa Jagaska. USKOM modernizuje sie przy budowie

ronda i: - Jest to sytuacja awaryjna nikt tego nie móg przewidzie

obwieszcza burmistrz. <>Czytaj w serwisie CSI nr 5'16.

Burmistrz i jego gwardzici plecami do mieszkaców

12:30.[1.05].Lokalne.KOUCHÓW,1.05.| W kouchowskiej sali sesyjnej

poprzestawiano stoy. Burmistrz wraz z najwierniejszymi siedzi tyem

do goci. I tak bdzie nadal, mimo ostrych protestów mieszkaców.

Zapowiedziano, e stworzy si transmisje obrad przez internet.

<>Czytaj w serwisie CSI nr 5'16.

    Czeka nas brutalna rewolucja komunikacyjna

11:52.[24.04].Lokalne.KOUCHÓW,NOWA SÓL, 24.04.| Urzdnicy

krótkoterminowi decyduj o losie mieszkaców na lata bez konsultacji

i zgody.Koszmarne wizje przy powstawaniu midzygminnej komunikacji

autobusowej. Dotychczasowa dobrze funkcjonujca komunikacja legnie

w gruzy. Bdzie droej, zanikn ulgi i bdzie mniej kursów! A wszystko

jeszcze zaley od rodków z UE. <>Tekst na stronie serwisu CSI nr 4'16.

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Start
12.06.2021.