Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

Troch marze, duo ycia


Serdeczna pomoc


21:09.Ksi,okolice,19. Rozpoczyna si,

niespotykana dotd, wielka charytatywna

akcja pomocy ywnociowej dla

mieszkaców wsi w rejonie kouchowskim.

Statystycznie, co druga rodzina zostanie

objta wsparciem.To unijny program

PEAD 2009. Osoby bdce w trudnej sytuacji

bytowej - co miesic otrzymywa bd

do 5 kg ywnoci.

 
Start arrow Serwis arrow CSI nr 1-4'2020
25.06.2022.