Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

Klepisko 2010

 

Kto nami potrzsn? Kto w

mijajcym roku by najbardziej

skuteczny, kto za w swoich

dziaaniach by najmniej

sprawny? Kto przegra? Kto

pazerny by na wadz?

Mnóstwo pyta, które rok temu

zdalimy w pierwszym

noworocznym rankingu „Goca

Lokalnego”: Gminny Gabinet

Osobliwoci – Klepisko. Dzi

kontynuujemy ranking.

 
Start arrow Aktualnoci arrow CZAS PDF
27.02.2021.