Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

Wszyscy utoniemy

 

w gnojowicy!

 

Okoliczne pola, ki, rowy melioracyjne

i rzeka Czarna Struga w obrbie

miejscowoci Ksi Slski, Studzieniec

i Mirocin Dolny stan si totalnym

akwenem gnojówki!

A do tego unoszcy si w powietrzu

odór chlewni tuczu wi. To moliwe,

kiedy mieszkacy zgodz si na

ponadludzkie plany spóki Grolder

zamierzajcej uruchomi w Studziecu

gigantyczn winiarni.

Jestemy wiadkami rodzcego si

konfliktu.

 
Start arrow Aktualnoci
23.01.2022.