Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

<Oblicze Dnia>

 

                             Teksty

               „Goca Lokalnego”

    na internetowych portalach

      - Wrzesie 2011-

8.09. Zielona Góra:Uroczystoci

wprowadzenia relikwii w. Urbana I -

patrona miasta

9.09.Zielonogórskie winobranie

z niemieckim winem

12.09.Posanka PO otrzymaa w

licie trzy naboje od pistoletu

24.W Lubuskiem rozpoczy si

uroczystoci Roku Kolbiasskiego

 
Start
18.05.2021.